Khóa Học Tiếng Anh Cấp Tốc Cho Người Đi Làm

Khóa Học Tiếng Anh Cấp Tốc Cho Người Đi Làm

Khóa học được thiết kế giúp người đi làm trau dồi vốn từ vựng chuyên môn và nâng cao các kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong môi trường làm việc như là tiếp khách cần phải nói như thế nào, hay khi giới thiệu về công ty, sản phẩm, dịch vụ…hoặc nếu mình tham gia một cuộc họp, cuộc đàm phán, đặt lịch hẹn.